Privacy Policy

Općenito o politici privatnosti

Ovom internetskom stranicom upravlja (dalje u tekstu: „Stranica”) LAUT SOLUTIONS d.o.o., iz Velike Gorice, Adresa: Braće Radić 30B, 10410, Velika Gorica OIB: 11332943614, (dalje u tekstu: “LAUT SOLUTIONS“).

SaaStanak je brand i intelektualno vlasništvo tvrtke LAUT SOLUTIONS d.o.o.

Revenue Day je brand i intelektualno vlasništvo tvrtke LAUT SOLUTIONS d.o.o.

Namjena ovog dokumenta je definiranje opće politike i pravila koja se primjenjuju za zaštitu svih osobnih podataka koji se odnose na fizičke osobe, a do kojih dolazi LAUT SOLUTIONS tijekom svog redovnog poslovanja. 

Ovom politikom privatnosti (dalje u tekstu: „Politika“) LAUT SOLUTIONS želi svojim korisnicima pružiti jasne informacije o obradi i zaštiti njihovih osobnih podataka u okviru usluga koje nudi.

LAUT SOLUTIONS pridaje osobitu pažnju zaštiti osobnih podataka i privatnosti (dalje u tekstu: „zaštita privatnosti“) svojih korisnika u skladu sa važećim propisima i najboljom europskom praksom. Zaštita privatnosti korisnika LAUT SOLUTIONS-a važan je element u oblikovanju svake naše usluge.

Područje primjene

Definirana politika primjenjuje se u cijeloj organizaciji LAUT SOLUTIONS, na sve obrade u kojima se koriste osobni podaci pojedinaca (ispitanika).

U ovoj Politici privatnosti, „osobni podaci“ odnose se na bilo koje informacije o Vama koje nam pružate, na primjer, kad se prijavite za edukacije, radionice ili nam ustupite svoje osobne podatke preko naše internetske stranice, uključujući (ali ne isključivo) svoje ime, prezime, kontakt podatke, adresu, datum rođenja, zanimanje, naziv tvrtke i tako dalje.

Osobne podatke prikupljamo kroz naše web stranice putem obrazaca za kontakt i automatski korištenjem web kolačića te kroz obrasce za upis ili prema ugovorima o izvršenju usluga. Dio podataka prikupljamo video nadzorom u nekim našim objektima.

OPĆA POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Politika privatnosti

U LAUT SOLUTIONS svjesni smo da naša uspješnost ovisi o zadovoljstvu naših klijenata, ali i o mjerama koje poduzimamo u pogledu zaštite njihovih prava, u odnosu na osobne podatke koje nužno prikupljamo i obrađujemo obzirom na svrhu obrada i važeće propise koje primjenjujemo u našem poslovanju. Stoga je zaštita osobnih podataka svih pojedinaca u svim postupcima koje svakodnevno provodimo radi ispunjavanja naših poslovnih i zakonskih obveza jedna od temeljnih politika i obveza kojih se pridržavamo u svom poslovanju.

Kroz sustavni pristup upravljanju zaštitom osobnih podataka želimo stvoriti sigurno okruženje za sve pojedince koje će našim članovima, osigurati privatnost i temeljne slobode i prava u odnosu na osobne podatke. Donošenjem ove politike kojom smo regulirali i uveli pravila i odgovornosti, procese, metode, tehnike i alate, obvezali smo sve naše zaposlenike i ostale sudionike u našim poslovnim procesima na primjenu ove politike, načela i propisanih pravila u pogledu zaštite osobnih podataka s ciljem sustavnog upravljanja i neprekidnog poboljšanja zaštite privatnosti i osobnih podataka.

Provođenje načela i smjernica iz ove politike u LAUT SOLUTIONS obavezno je nad cjelokupnim opsegom poslovanja u obradama u kojima se koriste i obrađuju osobni podaci.

Politika kolačića

Kolačić je datoteka koja se pohranjuje na računalo ili mobilni uređaj pri posjetu web-stranicama. Pomoću kolačića web-stranice na primjer pamte vaše radnje i željene postavke poput prijave, jezika, veličine fonta i drugih željenih postavki koje se odnose na prikaz pa ih stoga nije potrebno ponovno unositi pri svakom povratku na web-stranice.

Korištenje kolačića

Kolačići koje koristimo ne prikupljaju osobne podatke poput imena, prezimena, e-mail adrese i slično već LAUT SOLUTIONS koristi funkcionalne kolačiće u svrhu prepoznavanja dolaska korisnika na web-stranice, kako bi zapamtili vaše preferencije s ciljem poboljšanja i pružanja personaliziranog korisničkog iskustva.

Informacije o kolačićima

Dodatne informacije o web kolačićima dostupne su na stranicama poput:

European Interactive Digital Advertising Alliance (EU)

Internet Advertising Bureau (US)

Internet Advertising Bureau (EU)

Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP)

Kolačiće možete ukloniti brisanjem, a odbijete li naše kolačiće, neke funkcije i pogodnosti naših stranica možda neće raditi kako treba.

Temeljna načela

Načela na kojima temeljimo našu politiku zaštite osobnih podataka i prema kojima sustavno gradimo i unaprjeđujemo naše procese, obrade i mjere zaštite osobnih podataka, proizlaze iz načela obrade osobnih podataka definirana Člankom 5. GDPR Uredbe 1 . U skladu s time obvezna je primjena sljedećih načela:

Zakonitost, poštenost, transparentnost

LAUT SOLUTIONS želi biti pouzdan partner korisnicima u zaštiti njihove privatnosti i opravdati ukazano povjerenje. LAUT SOLUTIONS će stoga omogućiti korisnicima da ostvaruju sva prava koja im daje Opća uredba o zaštiti podataka. Pri obradi osobnih podataka postupa se u skladu s pozitivnim propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka, ali i povrh toga uvijek nastoji primjenjivati najbolju europsku praksu.

Ograničavanje svrhe

Osobne podatke LAUT SOLUTIONS prikuplja i obrađuje samo za određenu svrhu te ih dalje ne obrađuje na način koji nije u skladu sa svrhom za koju su prikupljeni, osim ako nije drugačije propisano zakonom ili na temelju privole korisnika.

Smanjenje količine podataka

LAUT SOLUTIONS koristi samo one osobne podatke koji su primjereni i nužni za postizanje određene svrhe.

Točnost osobnih podataka

Kroz redovne obradne i kontrolne aktivnosti obavezno je poduzimanje odgovarajućih mjera kako bi se osigurala točnost i ažurnost podataka i bez odlaganja izvršile potrebne korekcije ili brisanje netočnih podataka.

Ograničenje pohrane osobnih podataka

Čuvanje i pohrana osobnih podataka u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika dozvoljeno je samo toliko vremena koliko je potrebno za ispunjenje svrhe obrade, u skladu s definiranim internim i zakonskim pravilima i rokovima čuvanja podataka.

Cjelovitost i povjerljivost

U svim obradama osobnih podataka moraju se primijeniti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere koji će osigurati odgovarajuću sigurnost osobnih podataka što uključuje zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te zaštitu od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja.

Pouzdanost

U postupcima prikupljanja i obrade osobnih podataka obavezno je osigurati odgovarajuće zapise pomoću kojih u svakom trenutku možemo dokazati pouzdanost i usklađenost naših obrada s gore navedenim načelima.

SUSTAV ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Svrha prikupljanja i obrade osobnih podataka

Obrade osobnih podataka koje provodimo vezane su uz pružanje usluga i informacija o našim uslugama i informiranja članova LAUT SOLUTIONS-a.

Osobne podatke u obradama koristimo kako bismo ispunili svoje ugovorne obveze – pružili i sačuvali usluge poput certificiranja, obučavanja i edukacije, izvršili i poboljšali tečajeve i edukacijske programe, poboljšali sigurnost, otkrili i spriječili prijevaru, nezakonita djela ili tehničke probleme te ispunili svoje zakonske obveze. Isto tako osobne podatke koristimo u komunikaciji s vama i to kako bismo odgovorili na upite u vezi usluga i dostavili korisne podatke ili tražene informacije.

Kako bi ste stekli bolji uvid u načine korištenja osobnih podataka donosimo neke od konkretnih primjera:

Kreiranje i upravljanje Vašim korisničkim računima za on-line usluge
Omogućavanje pristupa određenim sadržajima seminara i usluga za koje ste se prijavili
Praćenje pojedinačnog i skupnog pohađanja, napredovanja, analiziranje napredovanja polaznika i njihovog učenja
Praćenje i uočavanje moguće zloupotrebe naših stranica
Poboljšanje i pojednostavljivanje korištenja sadržaja i usluga
Pružanje informacija o seminarima i uslugama za koje ste se prijavili
Odgovaranje na Vaše upite i pružanje korisničke podrške
Upoznavanje s Vašim potrebama kako bismo Vam ponudili usluge koje Vas zanimaju
Slanje nadopune o najnovijim seminarima te drugim uslugama i događajima, kao i informacije vezane uz rad naših internetskih stranica i njihovom vremenu ažuriranja
Istraživanje i analizu mogućnosti poboljšanja naših usluga, pojedinačno (npr. upoznavanje s Vašim iskustvom kao korisnika što se tiče pristupa, jednostavnosti korištenja i učinka naših internetskih stranica)
U nekim od naših objekata koristimo video nadzor u svrhu zaštite imovine i osoba

Obrada osobnih podataka u svrhu informiranja

U cilju informiranja naših članova o izmjenama zakonodavne regulative i o svim drugim podacima od značaja za obavljanje poslova i djelatnosti u prostornom uređenju i gradnji povremeno se članovima LAUT SOLUTIONS-a dostavljaju newsletteri, provodimo ankete i u tu svrhu prikupljamo i obrađujemo minimalni set osobnih podataka ciljanih skupina pojedinaca.

Sigurnost obrade osobnih podataka i mjere zaštite

Uvođenjem odgovarajućih mjera zaštite i redovnim nadzorom njihove primjene nastojimo kontinuirano podizati razinu sigurnosti u svim obradama osobnih podataka. LAUT SOLUTIONS koristi niz tehničkih i organizacijskih mjera zaštite podataka korisnika od neovlaštenog uvida osoba unutar i izvan LAUT SOLUTIONS-a, izmjene, gubitka, krađe i bilo koje druge povrede i zlouporabe podataka u skladu s aktualnim propisima u Republici Hrvatskoj, kao i najboljom europskom praksom.

Pohrana podataka

Osobni podaci pohranjuju se na vlastitoj opremi u službenim prostorima LAUT SOLUTIONS-a. Osobne podatke u pravilu se obrađuju u Republici Hrvatskoj. Iznimno ih se obrađuje i u drugim državama, ali uvijek uz osiguravanje odgovarajuće zaštite osobnih podataka i informiranje korisnika.

Prijenos Vaših osobnih podataka van Europske ekonomske zajednice

Iako je sjedište LAUT SOLUTIONS-a u Hrvatskoj, naši poslovni partneri nalaze se diljem svijeta te stoga mi ili naši davatelji usluga u posebnim slučajevima prenosimo Vaše osobne podatke.

Također, vaše osobne podatke podijeliti ćemo u slučaju kad to od nas zakonskim putem zatraži nadležna institucija ili istražna tijela.

Program podizanja svijesti o zaštiti osobnih podataka

Svi zaposlenici imaju dužnost i obvezu kontinuiranog podizanja razine znanja i svijesti o zahtjevima zaštite osobnih podataka.

Pravo na pritužbu nadzornom tijelu

Ako smatrate da je obrada vaših osobnih podataka u suprotnosti s Općom uredbom o zaštiti podataka, imate pravo podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu.

Za područje Republike Hrvatske nadzorno je tijelo Agencija za zaštitu osobnih podataka, sa sjedištem na adresi: Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb, Hrvatska, web: http://azop.hr/, tel.: +385 1 4609 000.

Prava korisnika

Korisnik ima, pod uvjetima iz Opće uredbe o zaštiti podataka, pravo na pristup svojim osobnim podacima koje LAUT SOLUTIONS prikuplja, pravo na brisanje (zaborav), pravo na ograničenje obrade, pravo na prigovor, pravo na prenosivost podataka te pravo na ispravak osobnih podataka, ukoliko su oni neispravni.

Ako se obrada Vaših osobnih podataka temelji na privoli, imate je pravo u bilo kojem trenutku povući, bez ikakvih posljedica.

Za sva pitanja vezana uz obradu podataka korisnik se može obratiti na email info@saastanak.com. Napomena – pri postavljanju zahtjeva nužna je identifikacija podnositelja zahtjeva. Razlog je zaštita Vas kao vlasnika osobnih podataka.

On-line plaćanje

Korištenjem usluge plaćanja usluga putem interneta bit ćete prebačeni na stranice treće strane koja obraduje plaćanje. U tom slučaju, podnošenje vaših podataka za plaćanje podložno je uvjetima koji su navedeni na odredišnoj stranici treće strane koja obrađuje plaćanje. Njihove stranice nisu pod našom kontrolom te mi nismo odgovorni za prikupljanje niti upotrebu Vaših osobnih podataka od strane tih internetskih stranica. Preporučujemo da u trenutku kada ste prebačeni na internetske stranice treće strane obratite pažnju i upoznate se s njihovom Politikom privatnosti.

Napominjemo da Vaše osobne podatke možete učiniti dostupnim drugim korisnicima korištenjem naših internetskih alata za suradnju poput foruma, soba za čavrljanje (chat rooms) ili drugih prostora preko kojih je moguća javna komunikacija ili komunikacija prijavljenih korisnika. Tako drugi korisnici tih usluga mogu pročitati vaše informacije, prikupiti ih ili upotrijebiti u neke druge svrhe. Stoga Vam preporučujemo da oprezno odlučite hoćete li objaviti bilo kakvu informaciju koja Vas može identificirati u javnosti. Ako želite da uklonimo Vaše osobne podatke s naših javnih prostora, molimo Vas da nas kontaktirate putem e-maila info@saastanak.com. Ako u nekim slučajevima, nećemo biti u mogućnosti ukloniti Vaše osobne podatke, obavijestit ćemo Vas o tome i objasniti razloge.

Izmjene, dopune i stupanje na snagu politike

Ova Politika donosi se kao javni dio Pravilnika o zaštiti osobnih podataka u LAUT SOLUTIONS-u, te stupa na snagu i počinje se primjenjivati od 22. kolovoza 2023. godine. O mogućim izmjenama i dopunama Politike korisnici će biti pravovremeno obavješteni, uključujući i putem objave na internetskim stranicama LAUT SOLUTIONS-a, revenudays.com i saastanak.com